สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัลออร์คิดพลัส ซีเล็คท์

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์รอยัลออร์คิดพลัส ซีเล็คท์

ประเภท : ท่องเที่ยวและเดินทาง , สะสมไมล์

(ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 30,000 บาทขึ้นไป)

 

ใช้แค่ 5 ขั้นตอนง่ายๆ สมัครออนไลน์ 100%

1.กรอกข้อมูลพื้นฐาน

(กรอกชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ให้ถูกต้องด้วยนะครับ)

2.ข้อมูลส่วนตัวของท่าน

(ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อความน่าเชื่อถือในการสมัครบัตรครับ)

3.สถานที่ทำงาน

(ข้อมูลเบอร์ติดต่อที่ทำงาน และเบอร์บ้าน แนะนำให้ใช้ 02-xxx-xxxx ระบบถึงจะยอมให้กรอกฟอร์มครับ)

4.บริการเสริม

(ส่วนนี้จะทำต่อเมื่อพนักงานติดต่อกลับมาทาง เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail ที่ท่านให้ไว้ เพื่อกรอกข้อมูลบัตรเสริมที่ท่านต้องการ)

5.อัพโหลดเอกสาร

(จากนั้นทำการอัพโหลดเอกสารเพื่อสมัครบัตรเครดิตของท่าน และรอการอนุมัติบัตรตามที่พนักงานของ CITI ได้ให้ข้อมูลท่านไว้)

ถ้าธนาคารประเมินว่าผ่าน รับบัตรของท่านได้เลย!!

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์รอยัลออร์คิดพลัส ซีเล็คท์

 

ทุก 20 บาท รับ 1 คะแนนสะสมซิตี้รีวอร์ด สามารถแลกรับ 1 ไมล์สะสม

บริการห้องพักรับรองพิเศษ Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อเดินทางกับการบินไทยเส้นทางระหว่างประเทศ

บริการรถลีมูซีน จากบ้านถึงสนามบิน เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ต่างประเทศ ผ่าน Citibank Travel Service

สิทธิประโยชน์

บัตรเครดิตสะสมไมล์ ที่ช่วยให้คุณสะสมไมล์ได้เร็วยิ่งขึ้น เพื่อนำไมล์สะสมไปแลกตั๋วเครื่องบินกับการบินไทย ยิ่งใช้เยอะ ยิ่งได้ไมล์เยอะ

 • ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท รับ 1 คะแนนเพื่อแลก 1 ไมล์สะสม เพื่อแลกรับบัตรโดยสารการบินไทย และสายการบินในกลุ่ม Star Alliance เช่น Singapore Airline, United Airline, ANA, Eva Air, Austrian Airlines
 • บริการห้องพักรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ฟรี 2 ครั้งต่อปีปฏิทิน เมื่อแสดงบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ และบัตรโดยสารของสาย การบินไทย สำหรับเส้นทางระหว่างประเทศ
 • คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน, บริการช่วยเหลือภายในบ้าน และบริการเลขาส่วนตัว ตลอด 24 ชั่วโมง
 • บริการรถลีมูซีน จากบ้านถึงสนามบิน เมื่อซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ต่างประเทศ ผ่านบริษัท Global Union Express
 • ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์ 300,000 บาทขึ้นไปต่อ 12 รอบบัญชี

สิทธิคุ้มครอง

 • สิทธิในการคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางสูงสุด 25 ล้านบาท เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิตซิตี้แบงก์ รอยัล ออร์คิด พลัส ซีเล็คท์
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 20,000 บาทต่อสมาชิกบัตรเครดิต หากเที่ยวบินหรือกระเป๋าเดินทางล่าช้า
 • วงเงินชดเชยสูงสุด 50,000 บาทต่อสมาชิกบัตรเครดิต หากกระเป๋าเดินทางสูญหาย
 • ประกันสินค้าสูงสุด 400,000 บาทต่อครั้ง หรือ 120,000 บาทต่อชิ้น หากสินค้าที่ซื้อผ่านบัตรเครดิต สูญหาย หรือเสียหายเนื่องจากอุบัติเหตุ ภายใน 30 วัน

 

คุณสมบัติผู้สมัครและเอกสาร

 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 30,000 บาทขึ้นไป

เอกสารสำหรับพนักงานบริษัท

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาสลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด หรือหนังสือรับรองเงินเดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน

เอกสารสำหรับเจ้าของธุรกิจ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมบัตร แรกเข้า : ฟรี
  • ค่าธรรมเนียมบัตร รายปี : 4,000 บาท ( ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ 300,000 บาทขึ้นไปต่อ 12 รอบบัญชี )
  • อัตราดอกเบี้ย : สูงสุด 18% ต่อปี
  • วันที่เริ่มคิดดอกเบี้ย : เริ่มคิดจากวันทีบันทึกรายการ ยกเว้น การถอนเงินสดจะเริ่มจาก วันที่ทำรายการ
  • อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ : ชำระไม่น้อยกว่า 10% ของใบยอดเงินตามที่แจ้ง รายการในแต่ละเดือน หรือขั้นต่ำ 200 บาท แล้วแต่ ยอดใดจะสูงกว่า
  • ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด : 3 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอนแต่ละครั้ง
  • ระยะเวลาชำระคืนโดยปลอดดอกเบี้ย กรณีชำระเต็มจำนวนตามกำหนด (สำหรับรายการซื้อสินค้า) : สูงสุด 45 วัน
 • ค่าธรรมเนียมในการออกบัตรใหม่ กรณีหาย/ชำรุด : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอ สำเนาใบบันทึกการขาย : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมในการขอรหัสประจำตัว บัตรเครดิตใหม่ ทดแทนรหัสเดิม : ไม่เรียกเก็บ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอตรวจสอบรายการ : 200 บาท/ครั้ง ( 100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใช้บัตรวีซ่าภายในประเทศ )
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาท / รอบบัญชี
 • ค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน : สูงสุด 2.5% ของอัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงของวีซ่า และ / หรือ มาสเตอร์การ์ด สำหรับรายการใช้จ่าย หรือเบิกถอนเงินสด ที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งธนาคารจะเรียกเก็บเป็นเงินบาท เป็นค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน

โปรโมชั่นการสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2561

 • รับไมล์สะสม 5,000 ไมล์
  • สมัครใบแจ้งยอดบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ภายในรอบบัญชีแรก
  • ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบ 5,000 บาท ภายใน 30 วัน หลังจากได้รับบัตรเครดิต